Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden. Waarschijnlijk niet uw favoriete onderdeel van deze website. Het onze ook niet! We vinden het belangrijk om duidelijk te zijn over de voorwaarden voor het gebruik van CashbackXL. We hebben onze uiterste best gedaan om ze zo helder en eenduidig mogelijk te omschrijven. Is er toch nog iets onduidelijk? Neem dan gerust contact met ons op!

 

Een voorstellingsronde

Wie zijn wij?

Cashbackxl.be is eigendom van en wordt beheerd door Cashback XL B.V. (hierna CBXL). CBXL is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 59278749.

 

Hoe kunt u ons bereiken?

Daar zijn meerdere manieren voor.

Op werkdagen kunt u ons tussen 9:00 en 17:00 uur bellen op +316 - 30 14 26 02.

U kunt ons ook altijd mailen via [email protected]

 

We zijn ook te vinden op

Twitter: @cashbackxl

Facebook: facebook.com/cashbackxl

 

Wie bent u? 

Iedereen kan gebruik maken van onze diensten. Het enige dat u nodig hebt is

  • een e-mailadres
  • een Europees bankrekeningnummer (IBAN).

En u moet minimaal 18 jaar oud zijn.

 

Cashback, wat is dat?

Cashback betekent letterlijk ‘geld terug’. Via onze site kunt u doorklikken naar uw favoriete webshops. Als u bij de webshop in kwestie een bestelling plaatst, ontvangt CashbackXL een vergoeding. Die vergoeding betalen wij aan u uit als cashback.

 

Wij keren de cashback alleen uit als wij de vergoeding van de webshop hebben ontvangen.

 

Garantie?

Het gebruik van CashbackXL is geen garantie dat u uw cashback ontvangt. De cashback kan namelijk worden afgekeurd door de webshop, of niet worden geregistreerd.

 

Cashback-claim

Als uw cashback is afgekeurd, niet geregistreerd is of u hebt een te laag bedrag ontvangen, dan kunt u een cashback claim indienen in Mijn Account. Controleer voor u een claim indient of er misschien toch een goede reden is voor de afkeuring.

 

Wanneer we uw claim in behandeling nemen, sturen we die door naar de webshop. Houd er rekening mee dat dit proces soms maanden kan duren. De webshop kan besluiten om de claim niet verder te onderzoeken. CBXL kan een webshop niet dwingen de claim in behandeling te nemen. Wij en u zijn daarin afhankelijk van de welwillendheid van de webshop.

 

Fraude

Als onze cashbackdienst wordt misbruikt en CBXL, onze Affiliate-partners of een aangesloten webshop daar nadeel van ondervinden, dan hebben wij het recht om cashbacks af te keuren, uitbetalingsverzoeken uit te stellen en/of accounts te verwijderen.

 

Uitbetalingen

Rond de 25ste van elke maand verwerken wij alle uitbetalingsverzoeken en maken we de cashbacks over. Aan een uitbetaling zijn geen kosten verbonden. U kunt meerdere uitbetalingsverzoeken per maand indienen. De betalingen worden niet samengevoegd: u krijgt ze afzonderlijk op uw rekening gestort.

 

Blog comments

Iedere bezoeker van onze blog mag reacties achterlaten geven op de blogposts. We vragen enkel dat u het beleefd en relevant houdt. Anders behouden we ons het recht voor om uw account(s) te deactiveren.

 

Klachten

Vervelend als er iets is waar u niet tevreden over bent. We denken graag met u mee voor een oplossing. We kunnen u het snelst helpen als u ons belt, op +316 - 30 14 26 02 (maandag tot en met vrijdag, 9:00 - 17:00 uur). Mailen naar [email protected] kan natuurlijk ook!

 

Aansprakelijkheid

CBXL is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde dienst(en) of product(en) van de aangesloten webshops. CBXL is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie (aanbiedingen, cashbacks, voorwaarden etc.) van de aangesloten webshops die op onze site staat vermeld.

 

Saldo

Je opgebouwde saldo kun je maandelijks laten overmaken naar jouw bankrekening. Het is ook mogelijk om het saldo met extra voordeel in cadeaukaarten te laten uitbetalen. Een uitbetaling in cadeaukaarten wordt direct uitgevoerd, daar hoef je dus niet tot de 25ste op te wachten.

 

Als je via ons platform 18 maanden lang geen enkele cashback meer hebt gedaan, dan behouden wij het recht om het saldo te laten vervallen. Uit coulance kunnen wij na die periode overigens nog steeds besluiten om het saldo alsnog uit te betalen.

 

Aankoop waardebonnen

Als je op ons platform een waardebon (via iDeal) koopt bij een aangesloten  webshop (bijv. Bol.com) dan is CashbackXL verantwoordelijk en aansprakelijk voor het goede verloop van de betaaltransactie, voor de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten waar de betaaltransactie betrekking op heeft.

 

Disclaimer

We hebben alle informatie op deze website zo volledig en correct mogelijk weergegeven. Toch is alle informatie vrijblijvend en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.