Cashback Claim Voorwaarden

Als uw cashback is afgekeurd, niet werd geregistreerd of als u een te laag bedrag hebt ontvangen, dan kunt u een cashback-claim indienen in Mijn Account.

 

Controleer eerst of er redenen zijn waarom dat misschien is gebeurd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de oorzaak voor  een niet-registratie of een afkeuring zelden bij de webshop of bij CashbackXL ligt, maar bijna altijd bij de gebruiker.

 

Onderdeel van onze servicegarantie is dat we voor u de mogelijkheden onderzoeken om de cashback alsnog te kunnen ontvangen. Als dat gebeurt, is dat vaak als geste van de webshop.

 

Daarom zijn er een aantal voorwaarden van toepassing als u een claim indient.

 

Hoe het werkt

Wij beoordelen uw claim eerst zelf. Soms kunnen we de claim namelijk zelf al oplossen, of afwijzen (in dat laatste geval brengen we u uiteraard op de hoogte over de reden waarom). In alle andere gevallen verwijzen we uw claim door naar de webshop.

 

De soms lange verwerkingstijden van de webshop voor een claim, liggen buiten onze wil om. Het komt, gelukkig zeer zelden, voor dat het maanden kan duren voordat we een antwoord krijgen. Soms krijgen we zelfs helemaal geen antwoord. 

 

Indienen binnen drie weken

Een claim dient binnen 3 weken na de aankoop/aanvraag te zijn ingediend.

 

Geen garantie

Het indienen van een claim is geen garantie dat u de cashback effectief krijgt. Wij zijn hierin afhankelijk van de medewerking van de webshop. Soms neemt een webshop de claim niet in behandeling, of wijst de webshop de claim (zonder reden) af. In beide gevallen ontvangt u in dat geval helaas geen cashback.

 

Antwoord van de webshop is bindend

Een claim wordt door ons maar één keer ingediend bij de webshop. Het eventuele antwoord van de webshop is bindend. Wij doen daarna geen navraag meer bij een webshop over de redenen voor afwijzing van een claim.

 

Na 12 maanden standaard afwijzing

Alle claims die na 12 maanden nog niet zijn behandeld door de webshop, worden door ons afgewezen.

 

Geef ons de juiste informatie

Claims waarbij niet alle gevraagde en benodigde informatie wordt meegestuurd, kunnen door ons worden afgewezen.

 

Toewijzing claim

Als u bericht ontvangt dat de claim is toegewezen, plaatsen wij de cashback in uw account. Als de cashback vervolgens de status Bevestigd heeft, zal de webshop de cashback nog moeten keuren. Als uw cashback dan alsnog wordt Afgekeurd, kunt u niet nogmaals een claim indienen voor deze cashback.

 

Het goede nieuws

Als u zich aan de voorwaarden van de webshop en de cashback-regels hebt gehouden, is de kans groot dat uw claim wordt toegewezen en u alsnog uw cashback krijgt.

 

Contact

Neem voor vragen over een claim of cashback altijd contact met ons op. Wij kunnen u hiermee steeds helpen, in tegenstelling tot de webshop.